Borring etter vann

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Borring etter vann

Gjennom våre samarbeidspartnere utfører vi brønnboring etter vann. Både til bolighus, gårdsbruk, hytter og hyttefelt, vannverk og industri.

Videre kan vi tilby boring for energibrønn og installerer kollektorslanger.

Våre samarbeidspartnere og vi kan også foreta boring for vann og avløp, samt el-gjennomføringer i horisontal retning. Denne typen boring foretas i fjell, og ved løsmasser bruker vi stålforinger.

Ta kontakt for å avtale tid for utførelse.

Vi tilbyr

  • Vannboring
  • Energiboring
  • Horisontalboring
  • Fundamentboring
  • Pumpeanlegg