Drenering

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Drenering

Å utføre drenering på en kvalitetssikret måte er faktisk en kunst. Her er det viktig at kunnskap om rørleggerbransje og natur er noe man besitter. Vi utfører alt av drenering, men alltid benytter vi dobbeltveggede stive rør med glatt innvendig overflate. Våre rør tetter seg aldri slik byggevarehandelens rør har lett for å gjøre, samt at de ligger i rett fall og rett høyde.

Det er byggets beliggenhet og beskaffenhet som avgjør hvordan vi prosjekterer drenering av ditt bygg eller din eiendom. Alder på bygg og daværende metoder for pukking av byggegrube, samt anretninger rundt, har mye å si for hva vi vil anbefale.

Vi benytter anerkjente merker fra våre rørgrossister og vårt drenssystem monteres som et fullverdig VA-system som vil vare i lang tid. Noen ganger velger vi også å benytte takvann eller annet renere vann (vannkilder som for eksempel oppkomme eller bekk) med gjennomskyllings-effekt for alltid holde drensrørene rene innvendig. Som nedløp fra tak benyttes alltid 100/110 mm VA-rør med korrekt anslutning mot nedløp fra takrenner.

Dersom bygget har en problemside, for eksempel mot et oppkomme eller at underjordisk fjell leder vann mot bygget, lager vi ofte «suge-drenering» med flere parallelle rør. I de verste tilfellene kan kum og pumpe være løsningen.

Det å lage et godt drenssystem krever en del innsats og strategisk tenkning. Vi monterer husdrenskummer og sørger for at systemet enkelt kan la seg inspisere i ettertid.

Aquadren, drensløsninger og drenering

Vi monterer sikre systemer for bortledning av overflate- og drensvann. Vi bruker alltid dobbeltveggede drensrør og høykvalitet VA- materiell med glatt innvendig overflate som monteres som et komplett og fullverdig system ( vi benytter IKKE byggevarehandelens fleksible rør som er tett i løpet kort tid). Det å lage et godt drens-system krever en del innsats og strategisk tenkning. I deler av drenledningen som skal ta opp grunnvann kan det ofte være lurt å la deler av takvann eller annet renere vann sørge for gjennomskylling og alltid åpne rør. Vi monterer husdrenskummer og sørger for at systemet enkelt kan la seg inspisere i ettertid.

Lynn Entreprenør A/S utfører alt av dreneringsarbeider.

Vi tilbyr

  • Drenering
  • Isodren
  • Kum
  • Husdrenskum
  • Pumper
  • VA-prinsipp
  • Graving
  • Grunnarbeider
  • Kun anerkjente merker fra våre rørgrossister