Fasade

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Fasader

Du verden, fasader er et stort begrep og vi lar i stor grad kun fantasien sette begrensninger for hva som legges i dette ordet.

Western-tiden er også tildels over, men fortsatt er vi opptatt av byggenes fasade. Den skal være pen, gjerne vekke litt oppsikt – og «fortelle» litt om de som holder til inne i bygget. En stygg fasade oppfattes som tildels frastøtende og negativt.

I tillegg er det idag mange tekniske begrep knyttet til fasader. Fasaden skal i tillegg til å være pen også ha en funksjon, og den skal være fullisolert og ivareta den kvalitet som er nødvendig for å stenge vann og kulde ute.

Ta kontakt med oss for å diskutere løsninger for din fasade, enten om du er privat, eller næringskunde.

Vi tilbyr

  • Butikkfasader
  • Fasader restauranter og utesteder
  • Fabrikkfasader
  • Husfasader
  • Scenesatte fasader