Landbruk

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Landbruk

Vi har grunnleggende utdanning innen landbruk og god erfaring. Med våre eller dine maskiner tilbyr vi hjelp til maskinelle oppgaver på gården.

Vi tilbyr

  • Slått, pressing og pakking
  • Sprøyting
  • Kraftknusing
  • Beitpussing
  • Tømmerkjøring
  • Utkjøring av talle med kompaktlaster
  • Rundballetransport med lastebil
  • Ungskogpleie
  • Sluttavvirkning