Pumper

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Installasjon av vannpumper, kloakkpumper, overvannspumper og spillvannspumper

I noen situasjoner må man ty til pumpeløsninger. Det kan være for å pumpe drikkevann opp fra rene kilder, plassering av hus i ugunstig terreng (f.eks. under havnivå) kan fremtvinge kumløsninger med pumpe og alarm slik at grunnen er tørr, endring av takhøyde i kjellere kan gjøre at du må pumpe spillvann opp til nivå av avløpsrøret eller du ønsker et toalett der hvor du ikke har avløp. Det kan være mange årsaker til at pumper blir løsningen.

Vi har bred erfaring med løsninger og hjelper deg gjerne med ditt problem.

Vi tilbyr

  • Kloakkpumper
  • Vannpumper
  • Spillvannspumper
  • Overvannspumper