Restauranter og butikker

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Restauranter og butikker

Helt siden tidlig 80-tallet har flere av våre medarbeidere hatt innredningsoppdrag i butikklokaler, restauranter, skjenkesteder, dansesteder og hoteller. Vi har også deltatt i utsmykkingen av passasjerskip.

Vi har nært samarbeid med arkitekter og designere med lang og bred erfaring innen disse tjenestene – og også industri som produserer detaljer på mål og ved enkeltbestillinger.

Våre håndverkere har en slik «finger-spitz-gefuhl» at ingen detaljer blir uteglemt ved utførelsen.

Lynn Entreprenør A/S kan tilby total-entreprise på slike oppdrag med alle faggrener, eller vi kan arbeide sammen med andre håndverkere dere har tilknytning til.

Vi kan ikke si annet enn: «Bruk oss for det vi er verdt!».

Vi tilbyr Alle typer innredningsoppdrag for:

  • Hotel
  • Skjenkesteder
  • Restauranter
  • Butikker
  • Butikksentre
  • Skip
  • Resepsjon
  • Helsesenter
  • Kontor mm