Skipsinstallasjoner

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Skipsinstallasjoner

Lynn Entreprenør A/S har kompetanse rettet mot skipsindustri og offshore. Noen av våre rørleggere har en unik fortid ifra denne spesielle bransjen og vi foretar oss fortsatt alt fra enkle til mer avanserte oppdrag på vann, både maskinelt og interiør.

Kjølesystemer for lasteskip er blant spesialitetene. F. eks. er det sannsynlig at bananene du kjøper i dagligvaren er holdt kjølig på sin tur til Norge takket være våre spesialister og deres årelange tilknytning til også denne bransjen.

Lynn Entreprenør A/S har fartstid on-sea. Flere av håndverkerne har bakgrunn fra historisk annerkjente skipsinnrednings-bedrifter. Vi foretar alle mulige typer innrednings-oppdrag- og også sveise og platearbeider.

Lynn Entreprenør A/S har egne skipselektrikere med fartstid både fra verft og på sjø. Disse har både nasjonal og internasjonal erfaring med det meste innen elektriske installasjoner på skip.

Vi tilbyr

  • Særegen kompetanse rettet mot skipsindustri
  • En unik fortid ifra denne spesielle bransjen
  • Avanserte oppdrag både maskinelt og interiørmessig