Solcelleanlegg

Bli din egen kraftprodusent

Solcelleanlegg

Med et solcelleanlegg hjemme generer du energi på en bærekraftig og økonomisk måte som kommer alle til gode. Du får redusert dine strømutgifter og solenergien er ren og bra for miljøet.

Selv om vi som land produserer mye energi gjennom vannkraft, er vi i perioder nødt til å importere strøm fra utlandet. Små solcellekraftverk på tak og eiendommer er måten vi kan bidra med på en 100% fornybar måte.

Det er viktig å gjøre huset så energibesparende som mulig og bruke varmekilder som bruker minimalt med strøm. Men av alle energiøkonomiserende virkemidler er solcelleanlegg det eneste alternativet som tilfører ny energi. År etter år etter år!

 

Norge er ideelt for solceller

Norge er faktisk blant de landene som er best egnet for lønnsomme solcelleanlegg. Høy lysintensitet og lave temperaturer er to av de viktigste faktorene for høy strømproduksjon. Vi har lange dager i sommerhalvåret og på senvinter/tidlig vår reflekteres solstrålene tilbake på solcellepanelene av snøen.

Økonomi

Avhengig av størrelsen på solcelleanlegget og strømforbruket ditt, vil strømutgiftene reduseres eller i beste fall føre til at du i løpet av året produserer mer enn du forbruker. Du betaler hverken, nettleie, el-avgift eller moms på strømmen du produserer selv.

Selv om det koster en del å investere i et nytt solcelleanlegg, er det en investering og ikke en ren kostnad. For øyeblikket vil et solcelleanlegg betale seg tilbake i løpet av 6 – 8 år. Med lang levetiden vil det fortsette å generere en nettoinntekt i årevis etter at det er nedbetalt.

Det er også gjort en svensk undersøkelse som tilsier at verdien på din bolig øker med opp mot 14% når du har fått installert solcellepanel.

 

Økonomisk støtte fra Enova

Hos Enova er du berettiget til å få inntil 47 500 kroner i støtte, hvorav 7500 kroner er tilskudd til installasjonen, mens du i tillegg får 2000 kroner per kW-effekt anlegget ditt produserer, opptil 20 kW.

Bærekraftig

Bli med som en del av den energimiksen vi trenger både i Norge, Europa og resten av verden for å nå målene i Parisavtalen. Dette er både klimamessig og økonomisk bærekraftig.

Ta kontakt for et mulighetsforslag og tilbud!