Terrasser

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Terrasser, balkonger osv.

En terrasse er et planert område på bakkenivå, eller på tak av bygning, eller deler av bygning, som er plassert ved fasaden. Terrasse er et fransk ord som har sin opprinnelse i det latinske terra som betyr jord. Området er gjerne avgrenset av støttemur eller brystning.

En balkong er et fremspring på en husfasade (over første etasje) der gulvet ofte er en fortsettelse av gulvet i rommet innenfor. Balkongen bæres som regel av horisontale bjelker fra gulvet innenfor eller støttes opp av konsoller. Den kan også henge i skråstilte opphengsstag som er festet i vegg eller tak. Balkonger er ofte omgitt av balustrader. En balkong bør ikke forveksles med en veranda eller en altan. En spesiell type balkong er en såkalt fransk balkong som egentlig ikke er en balkong, men bare et rekkverk på utsiden.

En veranda er:

 1. Et ytre oppholdsrom innebygget eller tilbygget i en bygning med en eller flere yttervegger fjernet, eller erstattet av glassvegger (glassveranda).

En veranda kan ligge i alle etasjer, og oftest har den tre vegger, gulv og tak, og er en del av bygningen, eller tilbygget slik at den er et uterom med minst to vegger, gulv og tak. Adgang til slik veranda er som oftest fra innsiden.

 1. Et overbygget tilbygg til hus. Med adgang både fra innsiden og utsiden. Den løper i hele, eller deler av, bygningens fasade i første etasje

En altan er et gulv utenfor en bygning, over første etasje. Takterrasser kalles ofte altaner. En altan kan ha rekkverk, og være understøttet av søyler, buegang eller annet underbygg. Underbygget kan være et inngangsparti, bislag eller annet tilbygg, og altanen er da på taket av dette tilbygget. Dette forutsetter at tilbygget ikke er i hele hovedbygningens høyde. Altan har som oftest ikke tak, men har av og til et såkalt skjermtak (ikke del av bygningens tak). Slottsbalkongen er faktisk ikke en balkong, men en altan. Dette fordi det utendørs gulvet med rekkverk er taket på en buegang.

(Wikipedia)

Med kjennskap til de ulike variantene bygger Lynn Entreprenør A/S akkurat det du ønsker, men vi gjør det skikkelig. Ønsker du bare «platt på mark» vil vi først sikre at bakken/underlaget er 100% frostfritt, skal vi bygge en terrasse på pilarer vil vi sørge for stabil og frostfri forankring, skal vi sørge for tett takterrasse så sørger vi for membranløsninger som sikrer lekkasjer.

Vi gjør det skikkelig!

Vi tilbyr

 • Terrasse
 • Takterrasse
 • Veranda
 • Altan
 • Balkong
 • Fransk balkong
 • Platt på mark
 • Vinterhage
 • Pavilijong
 • Levegger
 • Rekkverk
 • Porter osv