Utvendig isolering og isolering av grunnmur

Byggearbeider
Rørleggertjenester
Elektrikertjenester
Gravearbeider

Utvendig isolering

Grunnmur under bakken bør isoleres utvendig med minimum 10 cm. Byggforskriftene har klare anbefalinger om dette. Derfor vil vi sterkt anbefale å etterisolere grunnmur om du alikevel skal grave opp og drenere.

På grunnmur under bakken bruker vi enten isodren eller hard isolasjon som Styrofoam eller Jackofoam, helst med fals for å unngå kuldebroer.

På grunnmur over bakken foretrekker vi enten ferdige grunnmursplater med ferdig overflate, eller hard isolasjon som vi f.eks. pusser med armert fiberpuss.

På selve bygningskroppen finnes det mange flotte isolerte fasadeløsninger (se f.eks. www.finja.no) eller vi bygger ut veggene for mer isolasjon. Når vi bygger ut veggene anbefaler vi å kryssisolere med minimum 5 + 10 cm. Helst mer, men takutstikk (gesims/møne) er med på den avgjørelsen.

Dersom du har beboelsesrom på hele, eller delvist, på loftet, anbefaler vi sterkt å også etterisolere taket utvendig. Dette utføres med en tyngre ekstrem- isolasjon og gir momentant sterkt reduserte fyringskostnader i tillegg til å hindre isdannelser på taket med følgende istapper, kondensproblematikk og sopp/mugg.

Å foreta drenerings- arbeider, bytte tak eller bytte kledning og vinduer uten tanke på å etterisolere, regnes som lite lurt. Ved å foreta disse grepene vil du oppleve kraftig reduserte fyringskostnader.

Lynn Entreprenør A/S er eksperter på etterisolering av hus, både utvendig og innvendig.

Vi gjør også oppmerksom på at man i visse tilfeller kan søke enova om støtte, se www.enova.no.

Ta kontakt med oss for befaring.

Vi tilbyr

  • Isodren
  • Hard isolasjon
  • Etterisolering
  • Fasadesystemer
  • Utvendig isolering av tak