Oppføringer av Margrethe Hagen

Massivtre og grønne hus

Husets bærende konstruksjon kan bestå av plater i massivtre i ulike størrelser, opp til 2,5 x 12 meter. Dette gir et meget sterkt og stivt bygg, noe som tillater dristige arkitektoniske løsninger. Materialet er også brannhemmende. Massivtre er laminerte treplater i forskjellige tykkelser alt etter bruksmåten. Massivtre er det moderne tømmer. Det er meget anvendelig, […]

Miljø og energiøkonomi i ytterste fall

Komplett Byggteknikk as leverer både nye hus og rehabiliterte hus på alle trinn i denne skalaen. Slike hus er gjennomført miljøvennlige i materialbruk og byggemetode, og energiøkonomiske, ofte uten stort annen oppvarming enn det som avgis av de som bor der, og fra belysning og elektriske apparater som TV, PC, kjøleskap m.m. Videre er det […]

Nytt hus eller hytte

Komplett Byggteknikk as bygger ditt nye hus på en måte du vil sette stor pris på. Kvaliteten gjennomsyrer både prosess og resultat- og det bygges med både hjertet og hodet. 35 års tverrfaglig kompetanse gjør at vi har brutt ned barrierene mellom faggruppene og aktørene evner å se helhetlig på prosjektet ditt. Om vi leverer […]