Miljø og energiøkonomi i ytterste fall

Komplett Byggteknikk as leverer både nye hus og rehabiliterte hus på alle trinn i denne skalaen.

Slike hus er gjennomført miljøvennlige i materialbruk og byggemetode, og energiøkonomiske, ofte uten stort annen oppvarming enn det som avgis av de som bor der, og fra belysning og elektriske apparater som TV, PC, kjøleskap m.m.

Videre er det jordvarmeoppsamler, solfanger for forvarming av bruksvann, og varmepumpe for gjenbruk av varmen i huset.

Ved at huset er tett og godt isolert, er det beregnet at strømforbruket vil bli bare 25 prosent av et vanlig hus med tilsvarende størrelse, og 50 prosent av andre typer lavenergihus. Ventilasjon og oppvarming styres av et sentralt datasystem. Huset er så godt som fritt for lysbrytere. Lys styres automatisk av bevegelsesfølere som tenner og slokker lys etter som det er mennesker i rommene.