Petter Melgaard Sørlie

Daglig leder

Bragernes Holding AS

Bragernes Holding as jobber med tilrettelegging og bistand innen systematikk/infrastruktur, kvalitetssikring, økonomistyring og ledelse mm. for ulike selskaper.

Har du en gründer i magen, men trenger hjelp til å sette igang arbeidet med å realisere din drøm? Ønsker du å holde fokus på produksjon og holde adminastrasjonskostnadene nede? Eller ønsker du rett og slett hjelp til administrasjon?

Et evt. samarbeid med oss er basert på gjensidig tillit og respekt, samt gentlemens agreements.

Eksempler på samarbeidspartnere:

  • Entreprenørselskapet, Lynn Entreprenør A/S
  • Konsulentfirmaet, Ingeniør Petter Melgaard Sørlie

Bragernes Holding as tar også på seg følgende oppgaver:

Utvikling

Bragernes Holding as tar oppgaver for gründere med henhold til å utvikle og sette deres ideer ut i live og veilede med den oppfølging de har behov for i oppstartsfasen. Vi bistår med videreutvikling av forretningsideer, konkurransedyktighet, muligheter og ekspansjon, til større bedrifter eller individuelle entreprenører som trenger omstilling eller strategiutvikling.

Relasjonspartner/kontrahering

Vi tar på oss oppgaver innen relasjonsbygging, forhandlinger og kontrahering og bistår parter frem til en endelig avtale/kontrakt.

Partnerskap

I enkelte tilfeller, og dersom forholdene ligger til rette for det, kan Bragernes Holding as også gå inn med eierandeler, nærmest som et investeringsselskap.

Styreverv

Bragernes Holding as kan påta seg styreverv i ulike selskap hvor vi kan utfylle kompetanse og sørge for bistand der det er behov gjennom en avtalefestet periode.

Økonomistyring

Bragernes Holding as bistår med budsjettering og veiledning mot bedriftens mål. Vi påtar oss oppgaver som fakturering, betalingsoppfølgning, systematisering av vareflyt, klargjøre for lønn osv.

Kvalitetssikring

Vi kvalitetssikrer alle typer byggeprosjekt etter myndighetenes krav og sørger for dokumentasjon til byggherren. Vi fotograferer, samler viktig data og sørger for at de ulike håndverksgrenene bruker prosjektpermen aktivt og dokumenterer sitt arbeid.

Til slutt lager vi en FDV- dokumentasjon som overleveres kunden sammen med en blomst og en hilsen fra ditt entreprenørfirma.